Ulgi dla szkół i przedszkoli


Zorganizowanym grupom przedszkolnym oraz klasom I-III szkoły podstawowej przysługuje bezpłatny udział w imprezach dla 1 opiekuna na każdych 10 uczniów.


Zorganizowanym grupom z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum przysługuje bezpłatny udział w imprezach dla 1 opiekuna na każdych 15 uczniów.