Regulamin Ośrodka
Hipoterapii i Jeździectwa TARA

Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni należącej do OHiJ TARA zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i Przepisów Przeciwpożarowych oraz do bezwzględnego stosowania się do uwag właściciela, instruktorów i pracowników obsługi.

Regulamin OHiJ Tara
 • Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni oraz w terenie przez cały tydzień w umówionych godzinach. W celu umówienia się na lekcje jazdy konnej należy kontaktować się telefonicznie z właścicielem lub osobiście z instruktorem na terenie Ośrodka. O ewentualnych zmianach prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem Zajęcia nie odbywają się przy złych warunkach pogodowych.
 • Aktualny cennik dostępny jest dla uczestników na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej OHiJ TARA. Cena zawiera opłatę za jazdę, naukę i ubezpieczenie. Opłaty za jazdy pobiera właściciel lub instruktor.
 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą brać udział w zajęciach po dostarczeniu pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów o braku przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej przez dziecko. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej OHiJ TARA (patrz poniżej) lub od właściciela.
 • Instruktor ocenia umiejętności oraz stopień zawawansowania jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie sposobu prowadzenia jazdy.
 • Na terenie OHiJ TARA należy zachowywać się spokojnie (nie biegać, nie krzyczeć, nie robić gwałtownych ruchów, które mogłyby spłoszyć konie).
 • Należy starannie i dokładnie wykonywać zadania przydzielone przez instruktora w stajni, jak również na ujeżdżalni podczas zajęć.
 • Bez zezwolenia właściciela, instruktora lub osoby pracującej w stajni zabrania się wejścia do stajni, boksu, na pastwiska i na wybiegi dla koni.
 • Nie wolno wyprowadzać koni z boksów czy wybiegów bez pozwolenia instruktora i pozostawiać osiodłanego konia w boksie bez opieki.
 • Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególna uwagę, ze względu na bezpieczeństwo innych osób oraz koni znajdujących się na terenie ośrodka.
 • Nie wolno karmić koni, wszystkie przyniesione przysmaki zostawiamy w siodlarni!
 • Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia, czyszczenia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i ujeżdżalni.
 • W stosunku do koni unikamy obojętności i rutyny, podchodzimy do konia zawsze od lewej strony, po uprzednim zasygnalizowaniu głosem, unikamy także szybkich i gwałtownych ruchów.
 • Podczas siodłania, czyszczenia oraz zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje noszenie kasku lub toczka. Osoby dorosłe mogą być zwolnione z tego obowiązku, jednakże na ich odpowiedzialność i po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie.
 • Podczas nauki skoków dzieci i młodzież obowiązkowo muszą zakładać kamizelki.
 • W stajni trzeba przestrzegać porządku i czystości. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni oraz sprzęt jeździecki po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych i rozsiodłaniu należy odłożyć na swoje miejsce.
 • Jeźdźcy są odpowiedzialni za stan sprzętu, z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych zwierząt.
 • Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób, jak i koni należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi, instruktorowi lub pracownikowi obsługi.
 • W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń bądź urządzeń ośrodka, sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 • Rzeczy osobiste mogą być na czas jazdy przechowywane na terenie szkółki, jednakże OHiJ TARA nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie.
 • Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Na terenie stajni i ujeżdżalni zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Psy można wprowadzać na teren OHiJ TARA jedynie na smyczach i za zgodą właściciela, instruktora lub pracownika  stajni!
Zasady zachowania na ujeżdżalni
 • Podczas jazdy jeźdźcy mijają się lewymi stronami.
 • Osoby jeżdżące „wyższym” chodem mają pierwszeństwo na "ścianie". Osoby rozstępowujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
 • Podczas zajęć nie dyskutujemy z instruktorem i ściśle stosujemy się do jego poleceń.
 • Podczas jazdy terenowej uczestnicy jadą w szyku i chodzie określonym przez instruktora.


Powyższe zasady zostały opracowane, aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo jeźdźców i koni.


Życzymy miłej jazdy!

Oświadczenie
rodziców lub opiekunów o braku przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej przez dziecko.