"Prawdziwą wolność można poczuć tylko cwałując na grzbiecie konia"