Jeździec odznaczony


121. Po jakim czasie od karmienia można konia wykorzystać do pracy?
Koń może być wzięty do pracy po upływie minimum jednej godziny od zakończenia pobierania paszy (nie od nasypania do żłobu !!!).

122. Jaki rodzaj paszy należy ograniczyć w dni wolne od pracy?
W dni wolne od pracy należy zredukować ilość podawanej paszy treściwej

123. Czy podanie koniowi spleśniałego siana może być szkodliwe?
Podawanie koniom spleśniałego siana może wywołać wiele groźnych chorób, przede wszystkim przewodu pokarmowego (morzysko).

124. Czy skoszona trawa może być podana na drugi dzień?
Skoszona trawa powinna być podana koniom jak najszybciej. Przechowywana dłużej niż kilka godzin ulega „zaparzeniu” i nie nadaje się do spożycia.

125. Czy koniom należy codziennie zmieniać pasze dla urozmaicenia diety?
Nie, codzienna zmiana podawanych pasz może być bardzo szkodliwa. Konie powinny otrzymywać dawki pokarmowe o stałym składzie, jakiekolwiek zamiany pasz należy przeprowadzać stopniowo i ostrożnie. W związku z tym dawka pokarmowa powinna być urozmaicona pod względem liczby różnych rodzajów pasz, które się na nią składają, ale jej skład powinien być codziennie taki sam.

126. Jakie cechy zewnętrznego wyglądu konia mogą świadczyć o jego złym stanie zdrowia?
Objawy nienormalnego wyglądu konia, mogące świadczyć o jego chorobie, są następujące: zmierzwiona, szorstka, pozbawiona połysku sierść, osowiałość, opuszczona głowa, brak apetytu, pocenie się bez zewnętrznej przyczyny (np. na skutek wysiłku lub wysokiej temperatury otoczenia), krótkie, nieregularne oddechy, niepokój, pokładanie się, grzebanie przednimi kończynami, tarzanie się (częste).

127. Jakie zachowania konia mogą świadczyć o złym stanie zdrowia zwierzęcia?
Apatia, brak reakcji na czynniki zewnętrzne otoczenia, pokładanie się, częste tarzanie się, grzebanie przednimi kończynami, przybieranie nienaturalnych pozycji (np. siedzącego psa), kopanie się tylnymi kończynami po brzuchu, niepokój, stękanie, kulawizny i nieregularność chodów.

128. Czy brak chęci do pracy i ospałość u konia jest jedynie objawem jego lenistwa, czy może również świadczyć o chorobie?
Objawy te mogą świadczyć o rozwojuchoroby, w związku z czym ich zauważenie powinno skłonić do konsultacji z lekarzem weterynarii.

129.Czy częste tarzanie się konia i grzebanie kończynami powinno zaniepokoić opiekuna lub właściciela konia?
Takie zachowanie konia może być objawem bardzo groźnej, często śmiertelnej dolegliwości przewodu pokarmowego – kolki (morzyska). Ich zauważenie jest podstawą do natychmiastowego wezwania
pomocy, gdyż zbyt późno podjęte leczenie kolki często prowadzi do śmierci konia.

130. Przeciwko jakim chorobom przeprowadza się szczepienia profilaktyczne u koni?
Obowiązkowo szczepi się konie przeciwko grypie (wymagają tego przepisy PZJ wobec koni biorących udział w zawodach), a ponadto szczepi się konie przeciwko tężcowi i przeciwko wściekliźnie.

131. Dlaczego ważne jest przestrzeganie terminów szczepień?
Jedynie przestrzeganie zaleconych przez lekarza weterynarii terminów szczepień gwarantuje uzyskanie przez konia odporności na choroby, przeciwko którym szczepień się dokonuje.

132. W jakim celu odrobacza się konie?
Konie korzystające z pastwisk, wybiegów oraz pobierające paszę i wodę z różnych źródeł narażone są na inwazję pasożytów. Aby zapobiec silnemu zarobaczeniu koni i związanymi z nim schorzeniami należy regularnie – przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku – podawać preparaty przeciwko pasożytom, czyli odrobaczać konie. O sposobie odrobaczania i rodzaju leku decyduje lekarz weterynarii.

133. Jak często powinno się odrobaczać konie?
Konie utrzymywane na pastwiskach powinny być odrobaczane 4 razy w roku, konie utrzymywane tylko w stajniach – 2 razy w roku.

134.Kto powinien wykonywać zabiegi szczepień i odrobaczania koni?
Szczepienia i odrobaczanie koni przeprowadza jedynie lekarz weterynarii.

135. Jakie informacje powinny znajdować się w widocznym miejscu przy apteczce weterynaryjnej?
Przy apteczce weterynaryjnej powinny znajdować się numery telefonów do lekarzy weterynarii opiekujących się poszczególnymi końmi lub całą stajnią oraz telefony do osoby odpowiedzialnej za konie (kierownik, właściciel itp.).


Powrót do wyboru pytań

>>Poprzednia strona<<<                    >Następna strona<-->