Jeździec odznaczony


61. Co to jest węzeł bezpieczeństwa? Zademonstruj wiązanie węzła bezpieczeństwa.
Jest to węzeł, który można odwiązać jednym pociągnięciem wolnego końca linki, nawet jeśli linka jest mocno naprężona.

62. Dlaczego nie należy wiązać konia do elementów pionowych (np. drzewa, słupa), itd.?
Koń przywiązany do pojedynczego drzewa, słupa itd. może niebezpiecznie skrócić uwiąz obchodząc go dookoła, ponadto uwiąz może się zsunąć na dół uniemożliwiając uniesienie koniowi głowy lub powodując zaplątanie się kończyn, a tym samym wywołać objawy paniki.

63. Co to jest karabińczyk bezpieczeństwa?
Jest to karabińczyk o takiej konstrukcji, która umożliwia jego otwarcie nawet przy silnym naprężeniu przymocowanej do niego linki. Najczęściej otwarcie karabińczyka następuje poprzez przesunięcie w dół obudowy, zwykle oznaczonej strzałką.

64. W jakiej kolejności podnosimy koniowi kończyny podczas czyszczenia kopyt?
Kończyny konia podnosimy kolejno, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, poczynając od lewej przedniej. (Lewa przednia > lewa tylna > prawa tylna > prawa przednia).

65. Opisz poprawne podniesienie lewej, przedniej kończyny.
Po spokojnym podejściu do konia, stając twarzą w kierunku zadu, opieramy lewą dłoń na wysokości łopatki. Pewnie przesuwamy dłoń na dół, aż do przedramienia. Równocześnie prawą ręką chwytamy pęcinę. Po podniesieniu nogi, opieramy ją o lewe udo zmieniając chwyt i przytrzymując pęcinę lewą ręką. Aby ułatwić podnoszenie kończyny przedniej, możemy oprzeć się ramieniem o łopatkę konia – w efekcie uzyskujemy odciążenie unoszonej nogi. Podczas podnoszenia kończyny podajemy koniowi głosem komendę „NOGA!”.

66. Co mówimy do konia przy podnoszeniu kończyny?
Podnosząc kończynę konia należy głośno wydać komendę „NOGA”!

67. W jaki sposób należy stanąć przy koniu, aby podnieść prawą tylną kończynę?
Podczas podnoszenia prawej tylnej kończyny należy stanąć twarzą w kierunku zadu konia, na wysokości jego prawego biodra.

68. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować podnosząc kończyny konia?
Kończyny konia należy podnosić tylko tam, gdzie jest dostatecznie dużo miejsca, co zapewnia swobodę ruchów. Ponadto należy zachować spokój i wszystkie czynności wykonywać dokładnie i delikatnie, gdyż np. nagłe złapanie konia ręką za pęcinę może spowodować jego przestraszenie się i kopnięcie.

69. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia.
Podstawowy sprzęt do pielęgnacji konia to: szczotka do sierści (tzw. kartacz), szczotka do długich włosów, zgrzebło (metalowe, gumowe, plastikowe), szczotka do masażu, kopystka, gąbka, grzebień do grzywy, ściągacz do potu i wody, rękawica gumowa do mycia, pędzel i smar do natłuszczania kopyt, nożyczki.

70. Czy konia należy czyścić w boksie lub stanowisku?
Konia należy czyścić poza boksem lub stanowiskiem, najlepiej przy specjalnym stanowisku do czyszczenia (tzw. koniowiązie) poza stajnią, względnie na korytarzu. Konia należy przywiązać w miarę możliwości na dwóch uwiązach, aby uniemożliwić mu zbytnie poruszanie się oraz by ułatwić dostęp do każdego miejsca przy koniu.

71. Dlaczego należy unikać czyszczenia konia w boksie lub stanowisku?
Czyszczenie konia w boksie powoduje osiadanie kurzu i brudu w miejscu stałego przebywania konia, co jest sprzeczne z zasadami higieny.

72. Wymień czynności wykonywane podczas pielęgnacji konia?
Usuwanie zaklejek i brudu z sierści za pomocą plastikowego lub gumowego zgrzebła. Czyszczenie sierści – szczotką kartaczem. Przetarcie okolic oczu, warg, nozdrzy – wilgotną gąbką. Przetarcie inną wilgotną gąbką - wewnętrznej części ogona, okolic odbytu i narządów płciowych. Wyczyszczenie i wyczesanie grzywy – szczotką do długich włosów i grzebieniem. Rozczesanie ogona palcami, unikając wyrywania włosów. Nie używać do tego celu grzebienia lub szczotki ryżowej! Umycie kopyt, okresowe (przynajmniej raz w tygodniu) natłuszczenie smarem do kopyt. Po zakończeniu czyszczenia przetarcie całego konia z kurzu miękką szmatką.

73. Do czego służy metalowe zgrzebło?
Metalowe zgrzebło służy do czyszczenia szczotki. Nie należy nim czyścić konia!

74. Dlaczego ważna jest staranna pielęgnacja kopyt?
Zdrowe kopyta są fundamentem każdego konia. Brak pielęgnacji kopyt prowadzi do wielu poważnych schorzeń, prowadzących do kulawizn i braku możliwości użytkowania takiego konia.

75. Co należy do codziennej pielęgnacji kopyt?
Do codziennej pielęgnacji kopyt należy: czyszczenie podeszew kopyt kopystką - przed i po jeździe – ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne wyczyszczenie rowków strzałkowych, kontrola stanu zamocowania podków, mycie z brudu i błota bieżącą wodą, natłuszczanie wymytych kopyt smarem do kopyt, okresowe smarowanie podeszew kopyt i strzałek dziegciem (najwyżej raz w tygodniu).


Powrót do wyboru pytań>>Poprzednia strona<<                    >Następna strona<