Jeździec odznaczony


16. Opisz objawy agresji u konia.
Objawami agresji u konia są złe, błyskające białkiem oczy, stulone, położone płasko do tyłu uszy, pokazane zęby, kwiczenie, wspinanie się, gwałtowne odwrócenie się zadem.

17. Opisz objawy zadowolenia i zainteresowania konia.
Objawami zadowolenia i zainteresowania konia są nastawione uszy, spokojne, przyjazne oczy, naturalnie rozluźnione wargi, lekko kołyszący się, rozluźniony ogon, równy elastyczny ruch.

18. Opisz objawy apatii u konia.
Objawami apatii u konia są obwisłe uszy, opuszczona głowa, obwisłe wargi.

19. Co mogą oznaczać dźwięki wydawane przez konia?
Głos konia może wyrażać jego nastawienie do współtowarzyszy ze stada – pozdrowienie, nawoływanie, ostrzeżenie, niezadowolenie, a także może wyrażać nastrój i samopoczucie konia.

20. Co oznacza kwik konia, a co wyraża koń rżeniem?
Koń kwikiem wyraża swoje niezadowolenie, a często ostrzega w ten sposób o zamierzonym ataku. Rżenie oznacza przywitanie i nawiązanie kontaktu z innym koniem lub człowiekiem.

21. Co może oznaczać, gdy koń odwraca się do nas zadem?
Oznacza to brak zainteresowania, ale również przygotowanie do obrony i chęć pozbycia się nas ze swego najbliższego otoczenia.

22. Opisz pole widzenia konia.
Oczy konia umieszczone są z boku głowy. Dlatego widzi on prawie wszystko z tyłu i z boku, ale obraz jest płaski i nieostry. Ostry i przestrzenny obraz jest w wąskim trójkącie przed głową.

23. Dlaczego umiejętność obserwacji konia jest ważna dla bezpieczeństwa jeźdźca?
Koń swoim zachowaniem często zdradza swój nastrój i zamiary wobec otoczenia, w związku z czym jeździec powinien dostrzegać i rozumieć znaki, którymi koń ostrzega np. o zamiarze ataku.

24. Jak należy się zachowywać przebywając w stajni?
Każdy, kto przebywa w stajni powinien zachowywać się spokojnie i cicho, unikając krzyków, biegania, gwałtownych ruchów i wszelkich innych zachowań, które mogłyby zaniepokoić lub przestraszyć konie.

25. Czego należy unikać podczas wykonywania wszelkich czynności przy koniach?
Należy unikać wejścia w martwe pole widzenia konia, rutyny, obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem, szybkich, gwałtownych ruchów, biegania i krzyków w stajni.

26. Wobec jakich koni należy zachować szczególną ostrożność?
Szczególną ostrożność należy zachować wobec klaczy ze źrebiętami, w porze karmienia, zbliżając się do konia w niecodziennym stroju, w pracy z ogierami i z „trudnymi” końmi oraz wobec wszystkich obcych, nieznanych sobie koni. Konie gryzące powinny być oznaczone poprzez czerwoną wstążeczkę zaplecioną w grzywie, a konie kopiące czerwoną wstążeczkę powinny mieć wplecioną w ogonie.

27. W jakich okolicznościach konie mogą przejawiać szczególne zdenerwowanie lub agresję?
Konie często przejawiają szczególne zdenerwowanie np. w porze karmienia, w przypadku przestraszenia, wprowadzenia do stajni obcych koni lub klacze podczas rui.

28. Jak należy postępować z psami na terenie ośrodków jeździeckich?
Jeżeli regulamin danego ośrodka nie zabrania wprowadzania psów na jego teren (co często się zdarza) to psy powinny być zawsze trzymane na smyczy i kontrolowane przez opiekuna. Nagłe wtargnięcie szczekającego psa na ujeżdżalnię lub do stajni może spowodować tragiczny w skutkach wypadek.

29. Dlaczego psy na terenie ośrodka jeździeckiego należy trzymać na smyczy?
Psy muszą być trzymane na smyczy ze względów bezpieczeństwa – wiele koni boi się biegających i szczekających psów. Spłoszone przez psy konie mogą spowodować wypadek zarówno na ujeżdżalni, jak i w stajni.

30. Dlaczego należy uważać wchodząc do boksu?
Wchodząc do boksu wkraczamy w bezpośrednią strefę bezpieczeństwa zwierzęcia, w której toleruje jedynie własne potomstwo (klacze) i inne zaprzyjaźnione konie. W razie nagłego wtargnięcia w tę strefę koń może się przestraszyć i wobec braku możliwości ucieczki, zareagować atakiem.

Powrót do wyboru pytań>>Poprzednia strona<<                 >>Następna strona<<