Jeździec odznaczony


136. Kto może dysponować lekami weterynaryjnymi?
Lekami weterynaryjnymi może dysponować jedynie lekarz weterynarii, dlatego w apteczce nie powinno się przechowywać żadnych leków.

137. Jakie zmiany na grzbiecie konia powinny wzbudzić Twój niepokój?
Wrażliwość na dotyk miejsc w okolicy kłębu i grzbietu, obrzęk tkanek, wysięk, otarcie skóry.

138. Jakie zmiany chorobowe można stwierdzić dotykając i oglądając okolice ścięgien kończyn konia?
Obrzęk i bolesność okolicy ścięgien (tzw. fajka), którym często towarzyszy kulawizna.

139.Czy sposób pobierania paszy przez konia może świadczyć o jego chorobie?
Wszelkie zaburzenia apetytu mogą świadczyć o chorobie konia. Także sposób pobierania pokarmu może świadczyć o nieprawidłowościach, np. o ostrych krawędziach zębów, które raniąc wnętrze jamy ustnej utrudniają koniowi jedzenie. Potrzebna jest pomoc lekarza weterynarii, który spiłuje ostre krawędzie zębów specjalnym tarnikiem.

140. Jakie niepokojące zmiany można zauważyć oglądając kopyta konia?
Wszelkie pęknięcia i rozpadliny w ścianie puszki kopytowej powinny być zauważone i zgłoszone podkuwaczowi, który opiekuje się koniem. Strzałka kopyta może wykazywać objawy gnicia – rowek strzałki pogłębia się, jest wypełniony szaroczarną cuchnącą mazią, występuje bolesność podczas czyszczenia strzałki.

141. W którym miejscu występują zmiany związane z zapoprężeniem?
Zmiany związane z zapoprężeniem (obrzęk, bolesność, podwyższona ciepłota) występują w okolicy mostka konia.

142. W którym miejscu najczęściej występujegruda?
Gruda najczęściej występuje w zgięciu pęcinowym (tylna strona pęciny).

143. Co oznacza, że koniowi gniją strzałki.
Gnicie strzałek polega na bakteryjnym rozkładzie gnilnym rogu strzałki kopytowej. Wynika ono najczęściej z braku higieny w boksie i braku czyszczenia kopyt.

144. Wymień kilka schorzeń lub urazów kopyt konia.
Ochwat, zagwożdżenie, nagwożdżenie, podbicie.

145. Wymień kilka najczęstszych objawów kolki (morzyska).
Niepokój konia, przyspieszony oddech, pocenie się, pokładanie się, grzebanie przednimi kończynami, przybieranie nienaturalnych pozycji (np. siedzącego psa), częste tarzanie się, bicie po brzuchu tylnymi kończynami, częste oglądanie się na boki.

146. Czy konie chorują na grypę?
Tak, grypa to groźna, zaraźliwa choroba wirusowa występująca także u koni.

147. Jaki jest najskuteczniejszy sposób zapobiegania grypie koni?
Najwłaściwszym sposobem zapobiegania grypie koni jest regularne szczepienie przeciwko tej chorobie.

148. Jakie są najczęstsze przyczyny kontuzji i urazów koni?
Jedną z najczęstszych przyczyn urazów i kontuzji jest przeciążanie koni pracą wynikające z niewiedzy, niedbalstwa i nieracjonalnego treningu.

149. Z jakich zasadniczych części składa się uzda (tręzla) wędzidłowa?
Uzda wędzidłowa składa się z ogłowia z wędzidłem i wodzami oraz z nachrapnika.

150. Wymień i wskaż naplanszy podstawowe części składowe ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem hanowerskim.
Nagłówek, policzko (pasek policzkowy), podgardle, naczółek, pasek nosowy nachrapnika, kółeczka nachrapnika, wędzidło, wodza, stoper do wytoka (motylek).Powrót do wyboru pytań

>>Poprzednia strona<<                    >Następna strona<